Zonder zeewering zou van Urk niet meer overgebleven zijn dan een zandbank met wat stenen”, was de conclusie van Lub Post op de Dag van de Urker Geschiedenis. Een dag die afgelopen zaterdag in het teken stond van de Urker zeewering. Urk heeft met het Rondje Eiland Urk een levensecht monument dat herinnert aan de geldverslindende, maar gewonnen strijd om het behoud van Urk.

Wie ooit dacht dat Urk een onbedreigde keileembult was die het geweld van de Zuiderzee moeiteloos wist te trotseren, komt bedrogen uit na het lezen van de nieuwe Urcker Kroniek van Stichting Urker Uitgaven.

Auteur Lub Post gaf bij de presentatie van het nieuwe nummer aan dat Urk al half in de achttiende eeuw onbewoonbaar zou zijn geweest. Het steile klif van Urk was niet breder dan ruim vierhonderd meter en liep over die breedte af van negen meter hoog tot zeeniveau. Keileem, dat in de zomer keihard was, smolt als het ware na contact met de golven en spoelde weg als zand. Jaarlijks ging zo gemiddeld twee meter van het hoge deel verloren. Het lage deel van het eiland stond een paar keer per jaar onder water en was alleen geschikt als weiland. Bij stormvloeden steeg het water vaak tot boven de twee meter, met een recordhoogte van 2,63 meter in het jaar 1825.

De Urcker Kroniek is te lezen op www.urkeruitgaven.nl. Het videoverslag kan hier worden bekeken. 

Ze stond er zelf van te kijken, Alie Scheffer-Hakvoort. Niet minder dan 34 jaar zat ze in het bestuur van de Stichting Urker Uitgaven. En ze schreef maar liefst 60 verhalen over de winkeltjes en buurtjes van toen. Alie Scheffer is de eerste vrouw die de Cornelis de Vries-prijs kreeg uitgereikt. Een zeer terechte keuze, vindt de jury. 

De Cornelis de Vries-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage levert aan de Urker geschiedschrijving. De prijs bestaat uit een oorkonde en schilderij, dit jaar een aquarel van Klaas Johannes Romkes. De prijs werd uitgereikt door wethouder Freek Brouwer van Gemeente Urk en Lucia de Vries van Stichting Urker Uitgaven/Erfgoed Urk. De uitreiking vond vanwege de ziekte van Alie plaats bij haar thuis. 

Bekijk hier de video van de uitreiking. 

Tijdens de Nationale Archeologiedagen (18 tot 20 juni 2021) wordt op Schokland en Urk de archeologie van het Zuiderzeegebied in het zonnetje gezet. Op Schokland is de ‘levensechte’ reconstructie van een prehistorische bewoonster te zien. Op Urk kunnen diverse archeologische attracties worden bezocht.

De derde Dag van de Urker Geschiedenis, 9 oktober 2021, staat in het teken van de geldverslindende zeewering die Urk van de ondergang heeft gered. Stichting Erfgoed Urk/Urker Uitgaven organiseert een lezingenserie in Museum Het Oude Raadhuis en Cultuur-eus Tromp de Vries. ’s Middags is er een historische wandeling langs bijzondere locaties. De organisatoren sluiten aan bij het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis, dit jaar ‘Aan de arbeid’, en de officiële opening van het ‘Rondje Eiland Urk’.

10 oktober 2020 - De tweede Cornelis de Vries prijs gaat naar genealoog Klaas Kramer van de werkgroep Genealogie van Vrienden van Urk. Nadat hij in 1988 een hartaanval in 1988 werkt de automatiseringskundige bijna full time aan de database van Urkers sinds 1700. Samen met andere leden van de werkgroep zorgt hij ervoor dat actuele Urker stambomen met een druk op de knop kunnen worden uitgedraaid en gedeeld.