Foto: Gouden en zilveren munten uit de schatvondst van 1995 in Wijk 4.
Foto: Gouden en zilveren munten uit de schatvondst van 1995 in Wijk 4.

Vluchtende Hugenoten, handelsreizigers of gewoon rijke Urkers?

Door Redactie | Eeuwenlang stond Urk bekend om de armoede die er heerste. Met name in de negentiende eeuw stonden de landelijke kranten vol van oproepen om liefdadigheid aan de arme vissers te verlenen. Verbazing alom toen er opeens schatvondsten gedaan werden in de Urker keileem. Gouden munten nog wel. Waar kwamen die toch vandaan?

Uit de historie over de laatste drie eeuwen kennen we Urk alleen als afgelegen eiland waar voornamelijk straatarme vissers wonen in krakkemikkige woningen. Het opmerkelijk groot aantal schatten wat de keileem tot nog toe heeft prijsgegeven moest dus wel van rijke bezoekers zijn geweest zijn die hier in uiterste nood hun schat aan de Urker grond toevertrouwden. Of waren die Urkers vroeger toch niet zo arm? De gebroeders Klaas en Lub Post gaan in de nieuwe uitgave van Urcker Kronieken in op de grote muntvondsten die op Urk gedaan zijn. Zij dateren wanneer de schatten ongeveer zijn begraven en de waarde die ze in die tijd vertegenwoordigden. Ook beschrijven ze het Urk van de late Middeleeuwen en net daarna met de bebouwing die zich op de hoge keileembult concentreerde. Een tijd waarin ook Urkers er warmpjes bijzaten.

Klik op de cover om deze uitgave van Urcker Kronieken te lezen. U kunt het nummer ook downloaden via de knop links boven aan de pagina. Om het werk van de Stichting Urker Uitgaven te steunen en te kunnen doorgaan met het publiceren van de Urcker Kronieken, vragen wij u om € 2,- per gedownloade uitgave over te maken op rekeningnummer NL 32 ABNA 0436429853 (t.n.v. Stichting Urker Uitgaven). Als u de stichting een warm hart toedraagt mag u uiteraard ook meer overmaken.

Redactie: Marret Kramer, Janna Willems, Mark Broch, Klaas Post.

Dit initiatief wordt ondersteund door: