Verbonden door schuld
Verbonden door schuld

Urker elite in tijden van armoede

Door Lub Post | Ooit een van de meest noodlijdende gemeenten van ons land, maar heden ten dage is Urk de meest vrijgevende gemeente van ons land. Dit nummer van Urcker Kronieken beschrijft de rol die de Urker elite had in tijden dat nog volop een beroep werd gedaan op de edelmoedige goedgeefsheid van weldoende landgenoten.

Tot ver in de twintigste eeuw behoorde Urk tot de armste gemeenten van ons land en was het een ‘goed doel’. Maar toch was er een welgestelde bovenlaag op Urk die hun vermogen en bezittingen in stand wist te houden en zelfs wist uit te breiden. Deze groep nam het voortouw als het ging om aanvragen van subsidies, belastingvrijstelling en hartbrekende oproepen in de landelijke media. Niet geheel zonder eigenbelang, want zij hadden er als kredietverstrekkers alle belang bij dat de rekeningen en leningen afbetaald konden worden. Rijk en arm waren op die manier met elkaar verbonden. De elite toonde zich, in tegenstelling tot hun oproepen om hulp, niet altijd sociaal naar de minderbedeelde Urkers. Het deed de redacteur in een West-Friese krant verzuchten: ,,Ze hebben meer op met de koningin dan met hun eigen noodlijdende plaatsgenoten.” Een interessant essay over het Urker kredietsysteem en de minder mooie kanten van het leven op ‘de bult’.

Andere Essays