Geliefd en verguisd

De Zuiderzeewerken waren in volle gang, Urk werd eiland af, de ene na de andere plaag trof het eiland, er was een groot woningtekort, de Duitse bezetting met al zijn beperkingen
en spanningen, het hele voormalige eiland moest overhoop om de aansluiting aan het vasteland mogelijk te maken voor verkeer, gas, water, stroom en riolering. En er was nog de voortdurende strijd om een plekje en kansen voor Urk in de nieuwe polder.
Voor burgemeester Keijzer dus genoeg werkgerelateerde uitdagingen. Daarnaast waren er nog de persoonlijke conflicten, die uitmondden in ware vetes die vooral in de oorlogsperiode hoog opliepen. Deze oorlogsperiode heeft het leven van de flamboyante en charismatische burgemeester Keijzer bepaald en getekend. Hij werkte niet mee met de bezetter en zat eind van de oorlog gevangen in kamp Amersfoort. Fysiek gebroken keerde hij terug op het eiland, maar was nog strijdvaardig om het gevecht aan te gaan voor de toekomst van Urk in het
nieuwe land. Een strijd om nieuwe werkgelegenheid, kansen in de polder en grond voor woningbouw, maar vond onwillige polderbestuurders op zijn weg die Urk liever kwijt waren. Voor de plaatselijke visserij en visexport lanceerde hij internationale projecten, alhoewel niet altijd met succes.
Voor veel Urkers was hij een burgervader, maar voor zijn Urker tegenstrevers kon hij soms meedogenloos zijn. Helaas beschadigde hij in zijn dadendrang vooral zichzelf. Keijzer fraudeerde ten koste van de gemeenschap, werd in 1956 tot drie jaar gevangenschap veroordeeld en stierf in 1961 als een gebroken man op 60-jarige leeftijd.

Klik op de cover om deze uitgave van Urcker Kronieken te lezen. U kunt het nummer ook downloaden via de knop links boven aan de pagina. Om het werk van de Stichting Urker Uitgaven te steunen en te kunnen doorgaan met het publiceren van de Urcker Kronieken, vragen wij u om € 2,- per gedownloade uitgave over te maken op rekeningnummer NL 32 ABNA 0436429853 (t.n.v. Stichting Urker Uitgaven). Als u de stichting een warm hart toedraagt mag u uiteraard ook meer overmaken.

Redactie: Marret Kramer, Janna Willems, Mark Broch, Klaas Post.