Urk in 966

Door Sjoerd Haagsma |

Urk in 966 – Hoe het begon

Elke Urker weet tegenwoordig wel wanneer de naam van Urk voor het eerst in officiële documenten wordt genoemd: in 966 en 968 in de oorkonden van de toenmalig keizer Otto die zijn domeinen op Urk in eigendom geeft van twee kloosters om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar waarom in die tijd, waarom in 966?

Lees meer...

Canon van Urk

De geschiedenis van Urk in ramen, als tijdvakken in de historie, met daarin de vensters die verschillende onderwerpen uit die periode belichten.