Urker heldendaad 'verankert' in Enkhuizen

Door Lucia de Vries |

Twee eeuwenoude ankers en een bord op de Drommedaris van Enkhuizen herinneren aan een bijzondere Urker heldendaad. Tenminste, dat is wat een oude geschiedschrijver ons vertelt…

Het is 21 juni 1537. De Zuiderzee wordt onveilig gemaakt door roofridders en door Karel van Gelre, de ‘Gelderse duivel’ die met zijn veldheer Maarten van Rossum nóg meer grondgebied wil veroveren. In deze warme juninacht ligt zijn oorlogsvloot voor het eiland Urk voor anker.

Lees meer...

Canon van Urk

De geschiedenis van Urk in ramen, als tijdvakken in de historie, met daarin de vensters die verschillende onderwerpen uit die periode belichten.

Culturele rijkdommen

1800 - heden