Vuurtorenbelasting

Door Klaas Post | Amsterdam plaatste in 1617 een vuurbaak op Urk, liet die vanaf 1636 ook ’s nachts branden en kocht uiteindelijk in 1660 het eiland om maar zeker te zijn dat het voor de stad o zo belangrijke baken Urk zou blijven bestaan. Dat was logisch want de stad Amsterdam en de Staten van Holland hadden vanaf de zestiende eeuw belang bij bakens in en vuurtorens rond de Zuiderzee om een veilige vaart naar de Noordzee (en dus de kolonie) te behouden. Plaatsing, onderhoud, brandstof (voor het aanvankelijk open vuur) en bemensing (de wachter die het vuur brandend moest houden) van die vuurtorens liep nogal in de papieren.

Lees meer...

Canon van Urk

De geschiedenis van Urk in ramen, als tijdvakken in de historie, met daarin de vensters die verschillende onderwerpen uit die periode belichten.

Het Urkerland in de prehistorie

voor de jaartelling

Culturele rijkdommen

1800 - heden