Stichting Urker Uitgaven

De Stichting Urker Uitgaven (SUU) is opgericht in 1982. Tijdens haar bestaan verschenen tot nu toe een veertigtal uitgaven over de geschiedenis en cultuur van Urk. Daarin werden diverse onderwerpen beschreven zoals: de drooglegging van de Zuiderzee, het verenigingsleven, de positie van Urker vrouwen, de visserij, de klederdracht, post- en bootverbindingen, het kerkelijk leven etc. Sinds 2018 legt de SUU de nadruk op het digitaal beschikbaar stellen van de geschiedenis van Urk middels de Canon van Urk en het digitale tijdschrift Urcker Kronieken. De stichting organiseert jaarlijks samen met SEU de Dag van de Urker Geschiedenis en reikt de Cornelis de Vries-prijs uit.

Stichting Erfgoed Urk

De Stichting Erfgoed Urk (SEU) is in 2009 opgericht om als ‘onafhankelijke watchdog’ het Urker erfgoed te beschermen. In 2019 ging de stichting samen met Urker Uitgaven, waarna een gezamenlijk bestuur is gevormd. Ook nu nog zet SEU zich in voor het behoud van en educatie over Urks (im)materiele erfgoed. De stichting richtte een monument op voor de Urker schedels die in de 19de eeuw van het kerkhof werden gestolen. Daarnaast publiceerde SEU jarenlang een lijst van bedreigd erfgoed. Dankzij haar interventie werden diverse authentieke panden en plekken behouden en werd in 2023 de Dienstmeisjesroute geopend.

Het bestuur bestaat uit:

Onze historische adviseurs zijn:

  • Tiemen Roos
  • Klaas de Vries
  • Lucia de Vries

Beleidsplan 2023-2029

Het verleden is een verzameling van verhalen die blijft groeien. De oorspronkelijke kerntaak van Stichting Urker Uitgaven (SUU) was het vastleggen van het verleden door middel van boeken. Door de digitalisering is de focus nu veel meer komen te liggen op het regelmatig uitgeven van bijzondere en aantrekkelijke nummers binnen de succesvolle reeks Urcker Kronieken. Deze zijn online te lezen en worden meestal maar in een kleine oplage gedrukt. Het motiveren van schrijvers en het bewaken van de onderwerpen en het wetenschappelijk niveau van deze uitgave is een kerntaak geworden.

Daarnaast wordt op de website in de Canon van Urk de geschiedenis van Urk in diverse vensters belicht. Deze zal nog verder worden uitgebreid en waar nodig aangepast op basis van nieuwe inzichten. Die Canon moet uitgroeien tot HET naslagwerk over de geschiedenis van Urk. Om dat alles voor ieder toegankelijk te maken wordt voortdurend geïnvesteerd in de vormgeving en handzame werking van de SUU site waar – naast Canon en Kronieken – ook korte historische berichten worden geplaatst. Social media wordt gebruikt voor het promoten van activiteiten en historische berichten.

Contact houden met (Urker) studenten van MBO, HBO en Universiteiten alsmede het bevorderen van studies (en mogelijke publicaties) van en over Urk door studenten of derden blijft SUU onvoorwaardelijk als een van haar kerntaken zien. Daar waar mogelijk worden dergelijke initiatieven (soms ook financieel) gesteund.

Samen met andere organisaties op Urk, gemeente Urk en provincie Flevoland zetten we ons in voor het behoud van Urker erfgoed, het archiveren en toegankelijk maken van beelden en documenten, en het verspreiden van kennis over de Urker geschiedenis, het organiseren van activiteiten die bijdragen aan historisch besef en steunen beleid dat bijdraagt aan goed en werkbaar archeologisch onderzoek dat bijdraagt aan nog meer kennis over onze historie.

Beleidsplan 2018-2022

De Stichting Urker Uitgaven (SUU) blijft de komende jaren haar kerntaak – het uitgeven van boeken over Urk, haar bevolking en haar historie – ter harte nemen. Gedurende 2018 zal de ‘Canon van Urk’ (een raamwerk van korte artikelen over Urk en haar historie dat ter beschikking staat van ieder die iets over Urk wil weten) volledig online op de website van de SUU verschijnen. Die Canon zal naar voortschrijdend inzicht regelmatig uitgebreid en aangevuld worden en afzonderlijke ramen kunnen – daar waar nodig en wenselijk – in gedrukte vorm verschijnen. Sinds het najaar van 2018 verschijnt ook het eigen digitaal tijdschrift Urcker Kronieken op de website. Het tijdschrift stelt zich ten doel om kortere en langere artikelen van niveau over het onderwerp Urk (in de breedste zin des woords) te publiceren. Voor en door de Canon en het digitale tijdschrift zal onder meer gedurende de komende jaren contact gelegd worden door SUU met (Urker) studenten van MBO, HBO en Universiteiten. Het bevorderen van studies (en mogelijke publicaties) van en over Urk door studenten ziet SUU als een van haar kerntaken.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De Stichting Urker Uitgaven is sinds 1 januari 2016 door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI-instelling.

Algemene gegevens

  • Naam: Stichting Urker Uitgaven
  • RSIN of fiscaal (identificatie) nummer: 8088 50 866
  • (Post)Adres: Cultuur-Eus Tromp de Vries,  Wijk 2-76, 8321 ET Urk
  • Kamer van Koophandel nr. 41023108
  • IBAN: NL32 ABNA 0436429853

Wilt u meer van de Stichting Urker Uitgaven weten? Bekijk dan onderstaande documenten.