Kort historisch

Eureka! Urk aan de Afsluitdijk

Urk als centrum van de Afsluitdijk, met dijken aan weerszijden. De eerste ‘vreemde’ burgemeester van Urk, Bastiaan van Putten, was een uitvinder avant la lettre. Als het aan hem had gelegen was Urk het scharnierpunt van de Afsluitdijk geworden. Met wisselend getij en zout water aan de noordkant, en een polder aan de zuidzijde.

Lees meer...Eureka! Urk aan de Afsluitdijk

Keuls baggerwerk bij Urk

Alsof je het in Keulen hoort donderen. Zo ben je geneigd te reageren als je hoort dat de Hanzestad Keulen in de Middeleeuwen bij Urk baggerde om de vaargeul vrij te houden. Zo blijkt uit een aantekening in het Dagvaartboek van 1555, zorgvuldig bewaard in het Stadsarchief Kampen.
Lees meer...Keuls baggerwerk bij Urk

Een orgel om trots op te zijn

Met de restauratie van het Meere-orgel van de Urker Bethelkerk is een bijdrage geleverd aan behoud van een stuk Urker cultureel erfgoed. Met de hoop dat ook in de toekomst de juiste aandacht voor dit bijzondere monument van generatie op generatie wordt overgedragen en mensen door de warme klanken van het orgel geraakt kunnen blijven worden. Jouke Posthumus blikt terug op het wel en wee van dit bijzondere Rijksmonument.
Lees meer...Een orgel om trots op te zijn

Urk in 966

De meeste Urkers weten tegenwoordig wel wanneer de naam van Urk voor het eerst in officiële documenten wordt genoemd: in 966 en 968 in de oorkonden van de toenmalig keizer Otto die zijn domeinen op Urk in eigendom geeft van twee kloosters om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar waarom in die tijd, waarom in 966?
Lees meer...Urk in 966

Een Urkse schone

Een droef en mysterieus kijkende Urkse schone. Haar portret werd als 'Meisje in Zeeuwse dracht' aangeboden in de verkoop. Toch begonnen er op Urk alarmbellen te rinkelen. Want was dit niet de stijl en aanpak van een bekende kunstenaar, die in de periode 1919-1921 op Urk prachtig werk maakte? 
Lees meer...Een Urkse schone