Kort historisch

Esseloars

Op een mooie zonnige zaterdag gaan mijn dochter en ik, gewapend met een zak met knikkers, eropuit om te knikkeren. We vinden een gaatje in de grond bij de buurvrouw en gaan spelen. Al gauw komt de buurman ook kijken,…

Lees meer...Esseloars

Geheimen van de keileembult

Door uitgebreid archeologisch onderzoek in nieuwe uitbreidingsgebieden weten we meer van de bewoning rondom Urk in de steentijd dan van bewoning in de veel recentere middeleeuwen. De dichte bebouwing van de hoge keileembult staat grootschalig archeologisch onderzoek in de weg.…

Lees meer...Geheimen van de keileembult

Urk uit zijn isolement

Urk uit isolement verlost door kabelHet eiland Urk zat met smart te wachten op een telegraaf- en telefoonverbinding met de vaste wal. De daarvoor bestemde kabel werd in 1897 vanaf Urk uitgerold in de Zuiderzee (richting Schokland en Kampen), maar…

Lees meer...Urk uit zijn isolement

Eureka! Urk aan de Afsluitdijk

Urk als centrum van de Afsluitdijk, met dijken aan weerszijden. De eerste ‘vreemde’ burgemeester van Urk, Bastiaan van Putten, was een uitvinder avant la lettre. Als het aan hem had gelegen was Urk het scharnierpunt van de Afsluitdijk geworden. Met wisselend getij en zout water aan de noordkant, en een polder aan de zuidzijde.

Lees meer...Eureka! Urk aan de Afsluitdijk

Keuls baggerwerk bij Urk

Alsof je het in Keulen hoort donderen. Zo ben je geneigd te reageren als je hoort dat de Hanzestad Keulen in de Middeleeuwen bij Urk baggerde om de vaargeul vrij te houden. Zo blijkt uit een aantekening in het Dagvaartboek van 1555, zorgvuldig bewaard in het Stadsarchief Kampen.
Lees meer...Keuls baggerwerk bij Urk