Urker elite in tijden van armoede

Tot ver in de twintigste eeuw behoorde Urk tot de armste gemeenten van ons land en was het een ‘goed doel’. Maar toch was er een welgestelde bovenlaag op Urk die hun vermogen en bezittingen in stand wist te houden en zelfs wist uit te breiden. Deze groep nam het voortouw als het ging om aanvragen van subsidies, belastingvrijstelling en hartbrekende oproepen in de landelijke media. Niet geheel zonder eigenbelang, want zij hadden er als kredietverstrekkers alle belang bij dat de rekeningen en leningen afbetaald konden worden. Rijk en arm waren op die manier met elkaar verbonden.
De elite toonde zich, in tegenstelling tot hun oproepen om hulp, niet altijd sociaal naar de minderbedeelde Urkers. Het deed de redacteur in een West-Friese krant verzuchten: ,,Ze hebben meer op met de koningin dan met hun eigen noodlijdende plaatsgenoten.”
Een interessant essay over het Urker kredietsysteem en de minder mooie kanten van het leven op ‘de bult’.

Klik op de cover om deze uitgave van Urcker Kronieken te lezen. U kunt het nummer ook downloaden via de knop links boven aan de pagina. Om het werk van de Stichting Urker Uitgaven te steunen en te kunnen doorgaan met het publiceren van de Urcker Kronieken, vragen wij u om € 2,- per gedownloade uitgave over te maken op rekeningnummer NL 32 ABNA 0436429853 (t.n.v. Stichting Urker Uitgaven). Als u de stichting een warm hart toedraagt mag u uiteraard ook meer overmaken.

Redactie: Marret Kramer, Janna Willems, Mark Broch, Klaas Post.

Dit initiatief wordt ondersteund door: