‘Vreemden’ op Urk

Sjoerd Haagsma, zoon van een van de oprichters van het eerste Urker accountantskantoor, verhaalt over zijn jeugd op Urk met levendige beschrijvingen van de dorpsbeelden van toen. Een tijd met volop nieuwe ontwikkelingen waarin ‘vreemden’ en Urkers leerden samenwerken om die het hoofd te bieden en optimaal te benutten. Desondanks kwam het nooit tot volledige acceptatie en integratie. Zelfs de op Urk geboren en getogen kinderen van ‘vreemden’ werden nog steeds ‘vreemden’ genoemd. Haagsma laat voelen hoe het was anders te zijn en er nooit volledig bij te horen. Hij benoemt ook de belangrijke rol van de kerk om de solidariteit en homogeniteit te behouden door handhaving van de eigen cultuur om zo al die nieuwigheden en bedreigingen aan te kunnen. Met als keerzijde dat volgens Haagsma ook het zelf nadenken over bepaalde zaken beperkt wordt door de kaders van geloof en kerkelijk gezag.

Sjoerd Haagsma heeft op Urk geleerd hoe ieder vanuit zijn eigen cultuur een waardevolle bijdrage kan leveren. ,,Daarom is het Urk van mijn jeugd ook míjn Urk gebleven, naast dat van de andere Urkers”, zo besluit hij.


Sjoerd, Els en Jan Haagsma.

Klik op de cover om deze uitgave van Urcker Kronieken te lezen. U kunt het nummer ook downloaden via de knop links boven aan de pagina. Om het werk van de Stichting Urker Uitgaven te steunen en te kunnen doorgaan met het publiceren van de Urcker Kronieken, vragen wij u om € 2,- per gedownloade uitgave over te maken op rekeningnummer NL 32 ABNA 0436429853 (t.n.v. Stichting Urker Uitgaven). Als u de stichting een warm hart toedraagt mag u uiteraard ook meer overmaken.

Redactie: Marret Kramer, Janna Willems, Mark Broch, Klaas Post.

Dit initiatief wordt ondersteund door: