“Biedt amateur-archeologen strippenkaart aan”

De dorpsarcheologen deden de afgelopen jaren namelijk veel bijzondere ontdekkingen. Recentelijk stuitten ze op bijzondere vormen in het landschap, die schreeuwen om verder onderzoek.

Zo is er een cirkel in een weiland ten noorden van het Urkerbos te vinden die mogelijk duidt op een Motte, een ronde burcht gebouwd op een ’bergh’, een opgeworpen heuvel ter verdediging tegen politieke en natuurlijke vijanden.

Ook zijn er ronde vormen op de bodem van de Vormt te zien, die mogelijk duiden op vroegere bebouwing (het kerkje van Espelo?) en paalsporen uit om en nabij 1200 in dekzand in Wijk 6, mogelijk de locatie van de Sterkte die Dirk van Zwieten, Heer van Urk, in 1381 hier liet bouwen.

Luchtfoto van het gebied ten noorden van Urkerbos met ronde vormen in het landschap. Stond hier ooit een Middeleeuwse Motte?

Paalsporen in het dekzand in Wijk 6, gedateerd ron 1200. Stond op deze plek de Sterkte van Dirk van Swieten, gebouwd in 1381 tegen aanvallen van de Heren van Kuinre en Voorst? (foto Stichting Erfgoed Urk)

Sporen van bebouwing op de bodem van de Vormt. Stond hier de kapel van Espelo? (foto Stichting Erfgoed Urk)