Bijzondere lezingen en primeurs op de derde Dag van de Urker Geschiedenis

De dag begint traditiegetrouw met de uitreiking van de Cornelis de Vries-prijs. Deze prijs is bedoeld als erkenning voor de bijdrage van (amateur) historici aan de Urker geschiedschrijving.

Tijdens het ochtendprogramma wordt de nieuwe Urcker Kroniek ‘Het behoud van Urk’ uitgereikt. Alle deelnemers ontvangen een gratis exemplaar van deze dubbeldikke uitgave. Auteur Lub Post vertelt over de pogingen van de Stad Amsterdam om Urk als belangrijk navigatiepunt in de Zuiderzee te behouden. De aanleg van zanddijken, palenschermen, krabbehoofden en een stenen zeewering moest Urk voor de ondergang behoeden. Journalist Tiemen Roos wist in 2003 de stenen zeewering uit 1662 met een actie te redden; hij geeft een lezing over de historie van stenen beschoeiing. Roelof Tiede Oost, adviseur bij Bond Heemschut, vertelt over de ontwikkeling van rede tot haven. Kunstenaar en amateurarcheoloog Henk Kapitein duikt in de mysterieuze geschiedenis van Timmerschuur Hagendoorn.

’s Middags kunnen deelnemers een historische wandeling langs Timmerschuur Hagendoorn, Ut Kunstige Vissersussien en Galerie Plein 1890 maken, waar bijzondere activiteiten plaatsvinden. Om 2 uur start de Ginkiestocht Ongerduur van Tourist Info Urk (aanmelding verplicht). In de bibliotheek worden de hele maand historische activiteiten georganiseerd.

Het ochtendprogramma kost € 10; opgave via info@urkeruitgaven.nl. Het middagprogramma is gratis en vrij toegankelijk.