Eerste Dag van de Urker geschiedenis vindt plaats op 26 oktober 2019

Een paar jaar geleden bleek dat sommige Urker jongeren niet meer weten dat Urk vroeger een eiland was. Het gemeentebestuur is daar flink van geschrokken. De bevolking en vooral de jeugd moet zich meer bewust worden van de eigen geschiedenis, vindt de gemeente.

Daarom heeft Urk in de nieuwe cultuurnota opgenomen dat er een jaarlijkse Dag van de Urker geschiedenis moet komen. De gemeente nodigt cultuurhistorische stichtingen verenigingen uit daar een bijdrage aan te leveren.

De stichtingen Erfgoed Urk en Urker Uitgaven, museum Het Oude Raadhuis en Urk in Wintersferen hebben de handschoen opgepakt. Op zaterdag 26 oktober staan een aantal bijzondere activiteiten op het programma.
De dag begint met twee onthullingen die met de Urker historie te maken hebben. Welke dat zijn, blijft nog even geheim. Daarna wordt de allereerste Cornelis de Vries-prijs uitgereikt aan Klaas Luut Koffeman, medeoprichter en later voorzitter van de Vereniging Vrienden van Urk. Deze vereniging stond aan de basis van de collectie van museum Het Oude Raadhuis en geeft tevens het periodiek Urker Volksleven uit. Tot 2019 was Koffeman daarvan hoofdredacteur en drijvende kracht. De prijs is een initiatief van de Stichting Erfgoed Urk en is bedoeld als erkenning voor de bijdrage aan de geschiedschrijving van Urk die de ontvanger heeft geleverd.

Scheepsramp

Om 11 uur presenteert de Stichting Urker Uitgaven in het museum haar jongste deel in de reeks Urcker Kronieken. Onderwerp is deze keer de ramp met de UK 60 ´Neeltje´ uit 1954, dit jaar 65 jaar geleden. Bij die ramp verdronk schipper Jan van den Berg maar werden de andere bemanningsleden gespaard. Jans zoon Jan, die na de ramp werd geboren, zal de nieuwe Kroniek uitreiken aan het laatste nog levende bemanningslid, zijn oom Piet van den Berg (91).
Aansluitend vertoont museum Het Oude Raadhuis een onlangs verkregen documentaire over de veranderingen op Urk nadat het eiland aan twee dijken kwam te liggen en de Noordoostpolder droogviel.

Plagen

Urk kreeg in de jaren 30 en 40 te maken met een serie plagen die doen denken aan de beroemde plagen van Egypte: stank, allerlei soorten ongedierte, stof- en roetstormen en zelfs malaria. Die plagen zijn dit jaar het thema van het evenement Urk in Wintersferen, dat in het laatste weekeinde van november wordt gehouden. Vooruitlopend daarop en als verdieping van het thema verzorgt de Stichting Erfgoed Urk om 14 uur in het museum een minisymposium met aandacht voor de plagen. Ook andere aspecten van de Urker geschiedenis komen aan bod.

Mede dankzij financiële steun van de gemeente Urk zijn alle activiteiten gratis toegankelijk. Iedereen is hartelijk welkom op de Dag van de Urker geschiedenis 2019.