Lesbrief ‘Op stap met Urker dienstmeisjes’ gepresenteerd

Het onderwijspakket werd samengesteld door geschiedenisdocent Arjan Baarssen, die zich liet inspireren door het verhaal van zijn ‘kukebessien’ Lumme Anker-Bos. Net als vele andere jonge Urker vrouwen diende Lumme bij verschillende Joodse gezinnen in Amsterdam. Het lessenpakket is gericht op groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. ‘Op stap met Urker dienstmeisjes’ bestaat uit twee lessen met oefeningen. Daarnaast lopen en beluisteren leerlingen de Dienstmeisjesroute in het oude dorp.

Met dit door het Cultuurfonds gesteunde project geven nazaten en historici Arjan Baarssen en Lucia de Vries de verhalen van de dienstmeisjes door aan de nieuwe generatie. Hun schatting is dat meer dan de helft van alle meisjes rond de eeuwwisseling ‘an de walle’ aan de slag ging. Hiermee leverden ze een belangrijke bijdrage aan de Urker samenleving.

Doorgaande leerlijn

De lancering werd afgesloten met een brainstormsessie over het Urker geschiedenisonderwijs. De docenten hebben behoefte aan een doorgaande leerlijn, met bezoeken aan lokale erfgoedinstellingen en een kinder-Canon met de belangrijkste gebeurtenissen in de Urker geschiedenis. De jongere deelnemers gaven aan zelf onvoldoende kennis in huis te hebben en vragen hierin ondersteuning.

De lesbrief wordt ingezet door de Johannes Calvijnschool, E. du Marchie van Voorthuysenschool, Harmpje Visserschool, Koningin Wilhelminaschool, Prinses Beatrixschool, Cornelis Zeemanschool, Frits Bodeschool, Groen van Prinstererschool, Berechja College en Pieter Zandt Scholengemeenschap.

Het lessenpakket is hier te zien en te downloaden: https://urkerdienstmeisjes.nl/lessenpakket/