Lijst Urker helden overhandigd

“We zijn trots op onze voorouders die door de eeuwen heen de Urker gemeenschap en geschiedenis richting hebben gegeven.” Dat zegt een groep (amateur)historici, culturele ondernemers en erfgoedbewakers die een lijst van ‘Urker helden’ heeft samengesteld.

Door vertraging in het samenstellen van een nieuwe Straatnamencommissie is de lijst nu pas door Wethouder Nathanaël Middelkoop overhandigd.Door vertraging in het samenstellen van een nieuwe Straatnamencommissie is de lijst nu pas door Wethouder Nathanaël Middelkoop overhandigd.

Bron van inspiratie

Urker Helden

De opstellers menen dat  Urker (zee)helden nauwelijks terug te vinden zijn in het straatbeeld. Hierdoor dreigen zij en hun nalatenschap te worden vergeten. “Door hen te herinneren vormen ze een bron van inspiratie.  Met name voor kinderen en jongeren is het belangrijk om deze mensen te leren kennen, die Urk maakten wat het nu is”, aldus de initiatiefnemers.

De opstellers noemen het ‘heel erg lastig’ om individuen uit te lichten, aangezien zij vaak in nauwe samenwerking met anderen werkten: “Het is de kunst om boegbeelden te kiezen, als symbool voor de talloze mensen die met hun visie en inzet de Urker gemeenschap op sociaal, economisch, medisch, cultureel, sportief, kerkelijk en politiek gebied richting hebben gegeven.”

Urker pioniers

De lijst is verdeeld in drie soorten categorieën: Urker helden, eigenaren en bestuurders van het toenmalige eiland en niet-Urkers die een belangrijke bijdrage leverden. Onder de Urker helden bevinden zich echte zeehelden, zoals de bemanning die in 1873 opvarenden van stoomschip Urania met gevaar voor eigen leven in veiligheid brachten, poolreiziger Gerrit Westerneng en reddingsbootkapiteins Klaas van Urk en Hessel Snoek. Ook visserij en vishandelpioniers als Albert Roos, Lubbertje Kramer, Rein Bos, gebroeders Bakker en de eerste fileersters worden niet vergeten.

De samenstellers roept de bevolking op om ook met suggesties te komen. Ideeën zijn welkom via erfgoedurk@gmail.com.

Onder de ‘culturele helden’ bevinden zich mensen als Jantje de Knipper, ‘meester’ Koffeman, Cornelis de Vries, Mariap van Urk, Tromp de Vries, Aaltje Olofsen, Appie Baantjer, Frits Bode en de dichtende Ruitens. Ook bijzondere vrouwen als Hente van Trui, Jante Baarssen en vroedvrouwen en naaisters zijn niet vergeten. De lijst kan hier worden gedownload.