Zeeheldenwijk en Port of Urk leveren bijzondere archeologische ontdekkingen op

De archeologische teams van ADC Archeoprojecten en RAAP troffen sporen van de palen van ronde hutten en heel veel aardewerk, vuurstenen, houtskool, dierlijke resten en haardkuilen aan. De reconstructie toont een waterrijk boslandschap, rijk aan vis en wilde dieren, maar ook runderen, varkens en honden.

De archeologen spreken over ‘bijzondere ontdekkingen’ die licht kunnen schijnen op de vraag waarom de groepjes van 10-20 mensen op de rivierduinen besloten om op een vaste plek te gaan boeren en hoe ze om gingen met de toenmalige zeespiegelstijging.

Wat voor voorwerpen bevinden zich onder die 360.000 vondsten?RAAP maakte foto’s van enkele objecten: hangers gemaakt van honden- of wolventanden, een geweibijl, haardkuilen en een reconstructie van dierlijke resten.

Alle beetjes helpen en ook deze opgravingen helpen om inzicht te krijgen in het leven van de toenmalige bewoners. Zij bewoonden een door de zeespiegelstijging ‘verdronken’ landschap met rivierduinen en laagten ten zuiden van een oude loop van de Overijsselse Vecht.

In het ontwerp van de twee gebieden gaan de vondsten terug komen – dat juichen we toe! En kinderen worden binnenkort bij de opgravingen betrokken.

De drukbezochte info avond werd georganiseerd door Gemeente Urk en Stichting Erfgoed Urk, in Museum Het Oude Raadhuis.

Een verrijking voor de lange en veelkleurige Urker geschiedenis!

Bekijk de visualisatie hier en de presentaties hier.