Geheimen van de keileembult

Door uitgebreid archeologisch onderzoek in nieuwe uitbreidingsgebieden weten we meer van de bewoning rondom Urk in de steentijd dan van bewoning in de veel recentere middeleeuwen. De dichte bebouwing van de hoge keileembult staat grootschalig archeologisch onderzoek in de weg. Door kleine onderzoeksprojecten en dankzij de bewoners kunnen we de verborgen geschiedenis van die keileembult steeds meer openbaren. Het onderzoek op Wijk 6-6 vult eerdere onderzoeken op nabijgelegen lokaties Wijk 5-126 en Wijk 6-129 goed aan. Duidelijk werd dat op of nabij deze locatie van 1381 tot midden 15de eeuw het befaamde ‘Huze tot Orck’ stond. Een Sterkte die met soldaten, kruisbogen en kerkers de zeeroverij op de vaargeulen langs Urk moest bestrijden. Een lange zware kruisboogpijl wees op de aanwezigheid van een vaste kruisboogopstelling met een reikwijdte van zo’n 300 meter. Wie de bult via de aanlandplaats probeerde aan te vallen moest hier vrezen voor zijn leven.

Bijzonder was ook de vondst en een zeldzame keramische kandelaar voor kaarsen uit de laatmiddeleeuwen. Toen alleen in gebruik bij rijke en voorname personen, vaak met een religieuze functie. Het waren dus niet alleen arme boeren en kruigboogschutters die hier op de bult verbleven.

Ook bleek dat er vanaf de 12de eeuw, misschien zelfs al eerder, op deze plek een grote boerderij stond. Die boerderij stond in een vrijwel boomloos landschap en maakte deel uit van een uitgestrekt lint van boerderijen dat langs de noordflank van de bult van Urk liep. De weg die de boerderijen verbond, is te herkennen in de nu nog bestaande Oudestraat van Urk en is de enige nog bestaande en functionerende middeleeuwse straat van Flevoland.

Klik op de cover om deze uitgave van Urcker Kronieken te lezen. U kunt het nummer ook downloaden via de knop rechtsonderin. Om het werk van de Stichting Urker Uitgaven te steunen en te kunnen doorgaan met het publiceren van de Urcker Kronieken, vragen wij u om € 2,- per gedownloade uitgave over te maken op rekeningnummer NL 32 ABNA 0436429853 (t.n.v. Stichting Urker Uitgaven). Als u de stichting een warm hart toedraagt mag u uiteraard ook meer overmaken.

Redactie: Marret Kramer, Janna Willems, Mark Broch, Klaas Post.

Dit initiatief wordt ondersteund door: