Urcker Kroniek over de Carlsenploeg in 1958/1959

De rol die nu De Akkers heeft op Urk, was toen de Raadhuisstraat, in de volksmond de Torenstraat. Als ontmoetingsplek voor de Urker jeugd is het een epicentrum van onrust en ongeregeldheden. De landelijke pers springt erbovenop en doet in geuren en kleuren verslag. Na de nodige opstootjes leidt een handgemeen met Duitse toeristen tot proces-verbalen. Uiteindelijk is de rechterlijke macht de rebelse Urker jongeren zat en straft met harde hand. Intussen probeert het gemeentebestuur Urk de jeugd onder controle te houden middels alcohol- en slenterverboden en dreigt met avondklokken. Ook de kerkelijk instanties nemen de handschoen op en zien de oplossing in het verbreden van het aanbod van films en toneelvoorstellingen. Volgens de geïnterviewde dominees zou het om tijdelijke gedragsontsporingen gaan. Zelfs relschoppende Urker jongemannen zullen na hun trouwdag zeker terugkeren op de paden zoals die hun door hun vaderen gewezen en onderwezen zijn.

Auteur Douwe Pereboom verhaalt in deze kroniek Stichting Urker Uitgaven het “Carlsen”-incident van 1958/1959 en plaatst dat in een breder verband. Het leert dat er ook qua jeugdproblematiek anno 2021 weinig nieuws onder de Urker zon is.

Klik op de cover om deze uitgave van Urcker Kronieken te lezen. U kunt het nummer ook downloaden via de knop links boven aan de pagina. Om het werk van de Stichting Urker Uitgaven te steunen en te kunnen doorgaan met het publiceren van de Urcker Kronieken, vragen wij u om € 2,- per gedownloade uitgave over te maken op rekeningnummer NL 32 ABNA 0436429853 (t.n.v. Stichting Urker Uitgaven). Als u de stichting een warm hart toedraagt mag u uiteraard ook meer overmaken.

Redactie: Marret Kramer, Janna Willems, Mark Broch, Klaas Post.

Dit initiatief wordt ondersteund door: