Verborgen verleden van Urk

Tot het eind van de vorige eeuw werd de oude dorpskern van Urk beschouwd als een archeologisch niet interessant gebied. Een arm dorpje op kale keileem zonder ruïnes of imposante bouwsels; dat pas werd bewoond toen de meer westelijk gelegen kernen waren verdwenen in het wassende water van de Zuiderzee. Het werk van Van der Heide (1965), Kerkhoven (2003) en Geurts (2005) bracht hier verandering in. Kerkhoven toonde aan dat er in de 13de eeuw al enkele boerderijen stonden op de plek van de huidige Wijk 6 en hij meende bij Wijk 5-126 de fundamenten te herkennen van het befaamde blokhuis (het Huys te Urck) dat rond 1381 op het eiland moet zijn gebouwd, en van waaruit ruim tachtig jaar lang de zeeroverij werd bestreden.

De afgelopen twee jaar hebben kleinschalige opgravingen aangetoond dat Urk nog veel geheimen heeft bloot te geven. De broers Klaas en Lub Post hebben samen met Yftinus van Popta een inventarisatie gemaakt van alle vondsten die op diverse locaties zijn gedaan in deze nieuwe Urcker Kroniek. Verrassende vondsten die Urk die nog meer vragen oproepen en uitnodigen tot verder onderzoek.

Klik op de cover om deze uitgave van Urcker Kronieken te lezen. U kunt het nummer ook downloaden via de knop links boven aan de pagina. Om het werk van de Stichting Urker Uitgaven te steunen en te kunnen doorgaan met het publiceren van de Urcker Kronieken, vragen wij u om € 2,- per gedownloade uitgave over te maken op rekeningnummer NL 32 ABNA 0436429853 (t.n.v. Stichting Urker Uitgaven). Als u de stichting een warm hart toedraagt mag u uiteraard ook meer overmaken.

Redactie: Marret Kramer, Janna Willems, Mark Broch, Klaas Post.