Urks bekendste kunstenaar Jan de Knipper

Op haast onbegrijpelijke wijze wist hij met zijn ruwe vissershanden en een enorme schaar taferelen uit de bijbel en het dagelijkse leven op Urk te verbeelden. Ook teksten en de psalmen werden op vertederende wijze in Urker spelling uit sitspapier geknipt en opgeplakt. Zijn werken werden soms cadeau gegeven aan magistraten van het eiland, maar als er spaarzame bezoekers op het eiland ronddwaalden probeerde hij wat te verkopen, want elke cent was welkom. In zijn lange leven moet hij honderden werken geknipt hebben, werken die grotendeels verloren gegaan zijn, maar waarvan sommige juist door de bezoekende kopers gekoesterd, bewaard en overgeleverd zijn. De esthetische waarde van zijn werk werd na zijn dood gerealiseerd en het leverde Jan als enige Urker kunstenaar een vermelding in de Lexicon ‘Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950’ van Pieter Scheen.
Veel was er al over Jan de Knipper geschreven, en vaak steeds weer hetzelfde. Het echtpaar Joke en Jan Peter Verhave hebben als experts in de knipkunst nu alles wat over hem en zijn werken bekend is gecheckt en gebundeld in deze nieuwe Urcker Kroniek.
Tijdens de heropening van museum Het Oude Raadhuis werd de kroniek gepresenteerd door Jan Peter Verhave. De eerste exemplaren waren voor de familie Van Ooijen die op deze dag twee prachtige kunstwerken van Jan de Knipper overhandigden aan het Urker museum. De knipsels kwamen uit de nalatenschap van schilder Wouter Ydo uit Hoorn. In de jaren dertig reisde hij vaak naar het eiland om hier te schilderen en kocht de kunstwerken zelf van Jan de Knipper. De werken worden nu toegevoegd aan de collectie kunstwerken van Jan de Knipper die in het museum Het Oude Raadhuis wordt tentoongesteld.

Jan de Knipper met een van zijn kunstwerken opgerold in een oude krant.
Jan de Knipper met een van zijn kunstwerken opgerold in een oude krant.
Jan Peter Verhave overhandigt de Urcker Kronieken aan de familie Van Ooijen.
Jan Peter Verhave overhandigt de Urcker Kronieken aan de familie Van Ooijen.

Klik op de cover om deze uitgave van Urcker Kronieken te lezen. U kunt het nummer ook downloaden via de knop links boven aan de pagina. Om het werk van de Stichting Urker Uitgaven te steunen en te kunnen doorgaan met het publiceren van de Urcker Kronieken, vragen wij u om € 2,- per gedownloade uitgave over te maken op rekeningnummer NL 32 ABNA 0436429853 (t.n.v. Stichting Urker Uitgaven). Als u de stichting een warm hart toedraagt mag u uiteraard ook meer overmaken.

Redactie: Marret Kramer, Janna Willems, Mark Broch, Klaas Post.

Dit initiatief wordt ondersteund door: