Urk en de Watersnoodramp 1953

De Urker vissers speelden vooral een belangrijke rol in het verzorgen van de communicatie in gebieden die volledig geïsoleerd waren geraakt. Telefoonmasten waren afgeknapt, waardoor alle contact met de overstroomde gebieden was verloren. Met hun scheepsradio’s werd een communicatiering gelegd waarmee contact werd onderhouden met de autoriteiten en de marine, om mens en dier in het gebied zo goed mogelijk te helpen evacueren.

Riekelt Snoek heeft de inzet van de Urker vissers nog verder uitgediept en verwoord in deze kroniek. Daarin geeft hij ook een verrassend kijkje in de achtergronden van het ontstaan van de ramp en de raakvlakken tussen Urk en Zeeland.

Klik op de cover om deze uitgave van Urcker Kronieken te lezen. U kunt het nummer ook downloaden via de knop links boven aan de pagina. Om het werk van de Stichting Urker Uitgaven te steunen en te kunnen doorgaan met het publiceren van de Urcker Kronieken, vragen wij u om € 2,- per gedownloade uitgave over te maken op rekeningnummer NL 32 ABNA 0436429853 (t.n.v. Stichting Urker Uitgaven). Als u de stichting een warm hart toedraagt mag u uiteraard ook meer overmaken.

Redactie: Marret Kramer, Janna Willems, Mark Broch, Klaas Post.